Znane są kryteria naboru wniosków

Łowicki magistrat podjął uchwałę – Załącznik nr 3_Łowicz uchwała – dot. kryteriów pierwszeństwa w naborze do Mieszkań Plus:

 • rozliczanie podatku w Łowiczu (10 pkt., a za każdą kolejną osobę 5 pkt, maksymalnie 20 pkt.)
 • dzieci (10 pkt.)
 • seniorzy powyżej 65 lat (3 pkt.)
 • osoby 18 – 35 lat (7 pkt.)
 • niepełnosprawni do 16 r.ż. (5 pkt.)
 • niepełnosprawni w stopniu umiarkowanym lub znacznym powyżej 16 r.ż. (5 pkt.)
 • samotny rodzic (8 pkt.)
 • lokator mieszkania wynajętego od gminy, który przeprowadzi się do M+ (10 pkt.)
 • repatriant / posiadacz Karty Polaka (5 pkt.)
 • rodziny zastępcze / rodzinne domy dziecka (7 pkt.)

Punkty można również otrzymać w sytuacji, jeżeli:

 • nikt z domowników nie jest właścicielem mieszkania (10 pkt.)
 • w przeszłości straciłeś mieszkanie/dom z powodu żywiołu/katastrofy budowlanej (5 pkt.)
 • do 31.10.2020 złożyłeś w UM Łowicz oświadczenie, że chcesz się ubiegać o M+ (4 pkt.)
 • opuściłeś rodzinny dom dziecka, rodzinę zastępczą lub placówkę opiekuńczo-wychowawczą (7 pkt.)
 • chcesz się przeprowadzić do Łowicza (5 pkt.)