Łowicz na etapie finałowych prac!

Na budowie w Łowiczu trwają już ostatnie prace wykończeniowe i porządkowe. Jeden z trzech budynków jest w trakcie odbioru, a w pozostałych dwóch trwa montaż wyposażenia oraz ostatnie poprawki szpachlarskie i malarskie w mieszkaniach. Drogi i chodniki na terenie osiedla są już gotowe; kończymy sadzenie zieleni i instalację ogrodzenia. Teraz przed nami realizacja małej architektury jak ławki czy plac zabaw. Zasiedlenie planowane jest w I kw. 2022 roku.