OPŁATY I POMOC W OPŁATACH

ikona klucza zasady programu

Czynsz

Opłata za korzystanie z lokalu.  Od czynszu odejmowane są dopłaty z programu „Mieszkanie na Start”( o ile mieścisz się w limitach dochodowych).


ikona wtyczki zasady najmu

Rachunki

Każde mieszkanie posiada własne liczniki: za prąd, wodę, ogrzewanie. Płacisz tylko tyle, ile zużyjesz. Opłacasz także odbiór śmieci i ścieków. Pamiętaj, że te opłaty nie są zależne od nas.


ikona klucza zasady najmu z weryfikacją czynszową

Eksploatacja

Zaliczka na koszty eksploatacji to koszt zarządzania i utrzymania nieruchomości. Wynosi 6,25 zł/mkw. Dotyczy ona przede wszystkim części wspólnych (zieleni, klatek schodowych, parkingów, etc.). Szczegółowo opisaliśmy to poniżej:

KOSZTY EKSPLOATACJI OBEJMUJĄ M.IN.: 

 • Oświetlenie chodników, parkingów, klatek schodowych
 • Ogrzewanie klatek schodowych
 • Utrzymanie zieleni
 • Sprzątanie, odśnieżanie
 • Usuwanie awarii w częściach wspólnych, ryczałt na remonty, przeglądy ogólnobudowlane
 • Przeglądy gwarancyjne
 • Przeglądy techniczne mieszkań
 • Instalacja urządzeń – zgodnie z aktualnymi przepisami
 • Koszty zarządu nieruchomością wspólną

DOPŁATY DO CZYNSZU

Wszyscy najemcy mogą się ubiegać o dopłaty do czynszu w ramach programu Mieszkanie na Start. Taka dopłata jest przyznawana co roku (ponieważ Twoja sytuacja materialna może się zmienić). Maksymalnie możesz z niej korzystać przez 15 lat. Nasi najemcy pobierają obecnie od ok. 100 do ponad 800 zł miesięcznie. Wysokość dopłat jest różna, ponieważ zależy od indywidualnej sytuacji każdego najemcy. Kwota dopłat jest odejmowana od czynszu i widnieje na fakturze.

Oszacuj swoją dopłatę korzystając z poniższego kalkulatora.

Kalkulator dopłat

Dopłata:

ILE PIENIĘDZY POTRZEBUJESZ NA POCZĄTEK?

Kaucja

2- lub 4-krotność miesięcznego czynszu. Jeżeli udokumentujesz swoją zdolność czynszową, wystarczy 2-krotność. Jeżeli nie chcesz jej dokumentować (w tym przypadku składasz tylko oświadczenia o przychodach i zobowiązaniach oraz przechodzisz – jak wszyscy – weryfikację w BIG/KRD): 4-krotność. Kaucję wpłacasz w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy.


Pierwszy czynsz

Pierwszy czynsz wpłacasz po podpisaniu umowy i protokolarnym przekazaniu lokalu.


Wyposażenie

Mieszkania są już wykończone: z podłogami, glazurą, terakotą, białym montażem w łazience, drzwiami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Ściany są pomalowane na biało. Po Twojej stronie jest zakup mebli (w tym kuchennych) oraz sprzętu RTV/AGD. Kupisz je wtedy, kiedy będziesz mógł.

UMOWA

Mieszkania z filaru rynkowego oferowane są w formule najmu instytucjonalnego z pierwszą umową zawsze zawierana na 24 m-ce.

JAK PRZEBIEGA NABÓR NAJEMCÓW?

Nabór wniosków jest już zakończony; wnioski o mieszkania złożyły 322 gospodarstwa domowe, a zakwalifikowanych do najmu zostało 77 wniosków. O mieszkania, które pozostały wolne, mogą się starać wszyscy, którzy posiadają zdolność czynszową i „czystą kartę” w BIG InfoMonitor i KRD.

CZĘSTE PYTANIA

Jakie były kryteria pierwszeństwa w Łowiczu?

To samorządy lokalne decydują o tym, komu w pierwszej kolejności wręczyć klucze do mieszkania, np. młodym małżeństwom, seniorom, wielodzietnym rodzinom, niepełnosprawnym, nauczycielom… – w każdej gminie te kryteria są inne, ponieważ każda społeczność ma inne potrzeby. Pamiętaj, że nawet jeżeli nie spełniasz żadnego kryterium, nadal możesz się starać o mieszkanie. Kryteria pierwszeństwa w Łowiczu są następujące:

 • rozliczanie podatku w Łowiczu (10 pkt., a za każdą kolejną osobę 5 pkt, maksymalnie 20 pkt.)
 • dzieci (10 pkt.)
 • seniorzy powyżej 65 lat (3 pkt.)
 • osoby 18 – 35 lat (7 pkt.)
 • niepełnosprawni do 16 r.ż. (5 pkt.)
 • niepełnosprawni w stopniu umiarkowanym lub znacznym powyżej 16 r.ż. (5 pkt.)
 • samotny rodzic (8 pkt.)
 • lokator mieszkania wynajętego od gminy, który przeprowadzi się do M+ (10 pkt.)
 • repatriant / posiadacz Karty Polaka (5 pkt.)
 • rodziny zastępcze / rodzinne domy dziecka (7 pkt.)

Punkty można również otrzymać w sytuacji, jeżeli:

 • nikt z domowników nie jest właścicielem mieszkania (10 pkt.)
 • w przeszłości straciłeś mieszkanie/dom z powodu żywiołu/katastrofy budowlanej (5 pkt.)
 • do 31.10.2020 złożyłeś w UM Łowicz oświadczenie, że chcesz się ubiegać o M+ (4 pkt.)
 • opuściłeś rodzinny dom dziecka, rodzinę zastępczą lub placówkę opiekuńczo-wychowawczą (7 pkt.)
 • chcesz się przeprowadzić do Łowicza (5 pkt.)

Czy nadal będę mógł mieszkać z dziećmi, kiedy osiągną pełnoletniość?

Tak. Pełnoletnie dzieci nadal będą mogły z Tobą mieszkać. By to sformalizować podpiszemy aneks, w którym wskażemy Ciebie oraz Twoje dzieci jako najemców. Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji będzie stanowiło załącznik do tego aneksu. Sporządzisz go np. u naszego notariusza bez dodatkowych kosztów.

Chciałbym pobierać dopłaty do czynszu, ale mój wniosek został odrzucony. Czy mogę ponownie spróbować?

Kryterium przyznawania dopłat określa próg dochodowy. Mierzone jest to w oparciu o przeciętne wynagrodzenie w kraju za dany okres. W Polsce w 2022 roku wynosiło ono 6 346,15 zł brutto. Zatem dopłaty przyznawane są gospodarstwom jednoosobowym, jeżeli dochód miesięczny netto nie przekracza ww. kwoty. W przypadku pozostałych gospodarstw kwota dochodu netto może być wyższa o 40 punktów procentowych za każdą osobę w tym gospodarstwie. Ponieważ twoja sytuacja ekonomiczna może ulec zmianie, gmina weryfikuje corocznie kwalifikacje osób starających się o dopłaty.

Czy mieszkające ze mną dziecko, po osiągnięciu pełnoletności, będzie musiało przejść badanie zdolności czynszowej?

Nie. Nie wykonujemy analizy zdolności czynszowej pełnoletnich dzieci w tym przypadku. Weryfikacja ogranicza się jedynie do sprawdzenia w bazie KRD oraz Big InfoMonitor.

Czy zaliczka na koszty eksploatacji może się zmienić?

Tak. Zaliczka na koszty eksploatacji może ulec zmianie. Ponieważ zaliczka pokrywa utrzymanie nieruchomości, ogrzewanie oraz oświetlenie części wspólnych, odśnieżanie etc. a usługi te realizowane są przez dostawców zewnętrznych, w momencie zamiany cen za wykonywane prace, zmieni się również stawka na zaliczkę na eksploatację.

Kto pokryje koszt aktu notarialnego?

Pokryjemy 100% kosztów, jeżeli skorzystasz z notariusza wskazanego przez nas. Jeżeli masz swojego notariusza – całość kosztów pokrywasz Ty, czyli koszt sporządzenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji oraz koszty wypisów notarialnych (po jednym wypisie dla każdej strony).

Jeśli najemcy przysługuje prawo własności nieruchomości (działki) budowlanej, może zawrzeć umowę najmu?

Tak, właściciel działki budowlanej może zawrzeć umowę najmu z DDW. Przepisy nie zawierają żadnych ograniczeń dla właścicieli nieruchomości gruntowych.

Już po podpisaniu umowy najmu instytucjonalnego odziedziczyłem inne mieszkanie. Czy nadal mogę być najemcą?

Nabycie innego lokalu mieszkalnego w okresie obowiązywania umowy najmu z DDW nie jest przeszkodą w kontynuowaniu umowy najmu, jak również w nabyciu tego mieszkania.

Po kilku latach od podpisania umowy postanowiłem zrezygnować z najmu. Czy otrzymam zwrot pieniędzy zainwestowanych w wykończenie mieszkania?

Najemcy mają różny gust i różne potrzeby; dlatego może się zdarzyć, że Twój wkład (pracy i pieniędzy) obniżył szanse na wynajęcie tego lokalu kolejnej osobie. Wówczas możemy usunąć ulepszenia, które zrobiłeś w mieszkaniu, przywracając lokal do stanu pierwotnego. Odbędzie się to na Twój koszt. Natomiast jeżeli będziemy chcieli zatrzymać te ulepszenia, zwrócimy Ci za nie pieniądze. Obliczając wartość ulepszeń, weźmiemy pod uwagę ich stan (stopień zużycia) na dzień opuszczenia lokalu. Wartość tych ulepszeń ocenia rzeczoznawca majątkowy.

W mojej umowie jest zapis o waloryzacji czynszu. Czy to oznacza ciągłe podwyżki?

W związku z tym, że zmiany czynszu oblicza się w oparciu o wskaźnik inflacji, który podawany jest do wiadomości publicznej raz do roku, znaczy to, że ewentualne podwyżki lub obniżki będą ogłaszane raz na 12 miesięcy, a ich wysokość będzie równa wskaźnikowi inflacji. Zapisy o waloryzacji czynszu są standardowym zapisem w umowach długookresowych i chroni to najemcę przez niespodziewanym i nieuzasadnionym zwiększeniem opłaty czynszowej.